Przez ukryte wady budowli woda może wnikać do budynku przyczyniając się do korozji i destrukcji elementów konstrukcji i wykończenia, a w określonych sytuacjach powstają różne formy grzybów i pleśni (korozja biologiczna). Wczesne ustalenie przyczyn, może pomóc Państwu uniknąć dalszego, poważniejszego powiększania się uszkodzeń, ograniczając  późniejszym  nieprzewidzianym wydatkom.  Z  pomocą specjalistycznego sprzętu, metod diagnostycznych i wieloletniego doświadczenia, zdiagnozujemy ukryte wady budowli wraz z przedstawieniem optymalnego sposobu napraw.

 

Tak jak lekarz przy chorobie swojego pacjenta, przed ustaleniem terapii, musi postawić diagnozę, tak analogicznie zakres prac remontowo - renowacyjnych musi obejmować identyfikację i usunięcie przyczyn, analizę błędów i naprawę uszkodzeń. Ustalenie przyczyn  zawilgocenia i podjęcie działań naprawczych, wymaga oprócz znajomości oceny stanu technicznego konstrukcji, wiedzy z  zakresu  fizyki  budowli i biologii budowlanej Dysponujemy specjalistycznym sprzętem diagnostycznym i parkiem maszynowym, który umożliwia szybką i skuteczną z nimi walkę.

 

"Diagnozujemy ukryte wady budowli wraz z przedstawieniem sposobu napraw."

Diagnostyka budynków

Hydroizolacja i uszczelnianie

Hydroizolacje i uszczelnianie ma na celu zapobiec szkodliwemu wpływowi wilgoci.

 

Mikrobiologia

Badania stopnia zanieczyszczenia mikrobiologicznego powietrza i powierzchni.

 

Jakie metody?

W ramach prac związanych z oceną stanu technicznego  budynku, jak też  pojedynczych elementów stosujemy :

Elektroniczne pomiary temperatury

Temperatura zewnętrzna

Temperatura  wewnątrz pomieszczeń

Temperatura  pow. materiałów budowlanych

 

Elektroniczne pomiary wilgotności

Wilgotność zewnętrzna powietrza

Wilgotność powietrza  wewnątrz pomieszczeń

Zawilgocenie. materiałów budowlanych

 

Pomiary jakości powietrza w pomieszczeniach- monitoring

Pomiar i rejestracja stężenia  CO2

Pomiar i rejestracja wilgotności %

Pomiar i rejestracja  temperatury C.

Pomiar prędkości przepływu powietrza

 

Wagosuszarkowe pomiary wilgotności materiałów budowlanych

Określenie  procentowo wilgotności materiałów budowlanych .

 

Dachy płaskie, tarasy zielone,

Lokalizacja nieszczelności  warstwy izolacyjnej ( metoda dymowa, metoda prądów impulsowych)

 

Termografia

Pomiar temperatury 2D

Rejestracja  zawilgocenia

Mostki  Termiczne

Ocena jakościowa   ocieplenia

Lokalizacja nieszczelności instalacji podposadzkowych

Lokalizacja ukrytych  wad i usterek

Lokalizacja   ukrytych instalacji wodnych

 

Wideoskopia

Optyczna inspekcja zabudowanych przestrzeni, kanałów, przewodów i rurociągów

 

Mikrofalowe pomiary wilgotności i zawilgocenia 2D, 3D.

Nieniszczące pomiary na różnych głębokościach z graficznym zobrazowaniem  stanu zawilgocenia ( MOIST 210 HF-sensor)

 

Analiza  zasolenia solami budowlanymi

Analiza fotometryczna

Analiza półjakościowa  metodą pasków wskaźnikowych.

Analiza ilościowa konduktometryczna

 

Ocena izolacyjności cieplnej przegród budowlanych

Pomiar współczynnika przenikania ciepła U

 

 

Osuszanie pomieszczeń gospodarczych

Data: 15.09.2015

Kategoria: Osuszanie

Osuszanie konstrukcji podposadzkowej

Data: 09.11.2015

Kategoria: Osuszanie

WIĘCEJ REALIZACJI