Ludzie przebywają w pomieszczeniach większą część swojego życia, dlatego też warunki panujące w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi muszą spełniać określone wymagania. Warto nadmienić, że jakość i czystość mikrobiologiczna powietrza jest istotna nie tylko w kontekście takich obiektów jak chociażby szpitale czy inne placówki medyczne, ale również choć w mniejszym stopniu , w obiektach użyteczności publicznej, pomieszczeniach biurowych, a także w pomieszczeniach mieszkalnych. Jakość powietrza jest bardzo istotna dla komfortu mieszkania. Podstawowe parametry mikroklimatu to wilgotność , temperatura i stężenia Co2. Każdy, kto często zmaga się z podwyższoną wilgotnością występującą w przebywanych pomieszczeniach uskarża się na złą jakość powietrza, które odbierane jest jako duszne i nieświeże, podrażniające śluzówki, powodujące bóle i zawroty głowy oraz złe samopoczucie. Objawy te i dolegliwości określa się jako syndrom chorego budynku SBS (Sick Building Syndrome). powinien zadbać o przeprowadzenie profesjonalnego badania z zakresu jakości i czystości mikrobiologicznej powietrza. "Badania powietrza wewnętrznego w zakresie mikrobiologicznym w stopniu podstawowym ograniczają się do ogólnej liczby bakterii, pleśni i drożdży"

Mikrobiologia

Diagnostyka budynków

W ramach prac związanych z oceną stanu technicznego  budynku stosujemy cały szereg pomiarów.

 

Odgrzybianie i dezynfekcja

Wilgoć jest główną przyczyną procesu niszczenia materiałów przez żywe organizmy.

 

Badania stopnia zanieczyszczenia mikrobiologicznego powietrza

Badania zostaną przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi normatywami i będą

obejmowały:

 

- Pobór prób powietrza na określonym stanowisku pracy na poszczególne podłoża

mikrobiologiczne  Określenie ogólnej liczby bakterii i grzybów (wyrażone w jkt/m3)

 

- Określenie frakcji  (wyrażone w jkt/m3)

 

- Identyfikacja gatunkowa wyizolowanych mikroorganizmów

 

- Interpretacja wyników badań

 

Pobieranie próbek powietrza metodą zderzeniową polega na zasysaniu powietrza pułapką

wolumetryczną, ze stałą prędkością przepływu, na powierzchnię płytek z podłożem hodowlanym.

 

 

Badania stopnia zanieczyszczenia mikrobiologicznego powierzchni i ścian budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej

 

Badania stopnia zanieczyszczenia mikrobiologicznego (bakterie, grzyby pleśniowe) powierzchni i ścian budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej metodą

rozcieńczeń płytkowych zostaną przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi

normatywami i będą obejmowały:

- Pobór prób (zeskrobin, pyłu osiadłego)

 

- Określenie ogólnej liczby bakterii i grzybów (wyrażone w cfu/g lub cfu/m2)

 

- Identyfikacja gatunkowa wyizolowanych mikroorganizmów

 

- Interpretacja wyników badań

 

Pobieranie próbek z powierzchni polega na pobraniu wymazów za pomocą jałowych

zestawów do wymazów.

 

 

Osuszanie pomieszczeń gospodarczych

Data: 15.09.2015

Kategoria: Osuszanie

Osuszanie konstrukcji podposadzkowej

Data: 09.11.2015

Kategoria: Osuszanie

WIĘCEJ REALIZACJI