Szkody  jakie  powstają  wskutek  zalania  mają różne przyczyny.  Czy to jest wyciek z instalacji wodnej, awaria odpływu wody z pralki, wanny, czy tez  powodzie – złość jest w  każdym przypadku zaprogramowana. Ważne  jest aby  szybko ustalić przyczynę awarii i profesjonalnie zareagować. Zlokalizujemy  przyczynę,  ustalimy   zakres  zalania,  jak i  powstałe porażenie biologiczne. Na tej podstawie, oraz przy uwzględnieniu warunków technicznych i  środowiskowych  dobieramy odpowiednią technologię prac osuszających.

Dysponujemy sprzętem pracującym techniką  kondensacyjną, adsorpcyjną,  promieniami podczerwonymi i mikrofalowymi, co  umożliwia skuteczne osuszenie każdy rodzaj i typ zalania. Wszystkie etapy prac krok po kroku są dokumentowane i monitorowane tak długo, aż  osiągnięty zostanie zadowalający skutek. Gwarantujemy  czystość mikrobiologiczną osuszanych powierzchni i powietrza wykonując  w trakcie prac i po ich zakończeniu zabiegi dezynfekcji. Profesjonalizm, wiedza, doświadczenie, i duży park maszynowy, są gwarantem  doprowadzenia do  stanu  przed zalaniem.

 

"Na podstawie naszej diagnozy  dobieramy najbardziej optymalną technikę osuszania."

Osuszanie po zalaniach

Lokalizacja przecieków

Lokalizacja  uszkodzeń izolacji wodochronnych budynku, lub wewnętrznych instalacji

 

Dezynfekcja i odgrzybianie

Wilgoć jest główną przyczyną procesu niszczenia materiałów przez żywe organizmy.

 

Pierwsza pomoc

Dla wszystkich  szkód  spowodowanych przez wodę i wilgoć obowiązuje jedna zasada- jak najszybsze  usuniecie przyczyny i przywrócenie do stanu pierwotnego,  celem zapobiegnięciu  dalszych  uszkodzeń , jak też szkód wtórnych, będących konsekwencja  nadmiaru wilgoci. (korozja biologiczna, fizyczna, chemiczna,)

 

Postępowanie po zalaniu;

 

▪ Odcięcie zaworów instalacji wodnych.

▪ Wyłączenie  zagrożonych  instalacji i urządzeń elektrycznych.

▪ Usunąć zalane i zawilgocone elementy wyposażenia.

▪ Odpompować i odessać zalegającą wodę.

▪ Przy małych i średnich zalaniach ustawienie  osuszaczy .w celu  obniżenia wilgotności,  stymulatora  porażenia biologicznego.

 

Jeżeli w wyniku awarii, zalania, po usunięciu  zalegającej wody nie zaobserwowano uszkodzeń technicznych oraz rozwoju pleśni, nie  znaczy to że  nie wystąpią szkody wtórne. Wilgotne materiały są podłożem do rozwoju  bakterii, wirusów, zarodników grzybów pleśniowych, które oprócz zagrożenia zdrowotnego, są również przyczyną nieprzyjemnego zapachu.

 

Nawet przy niewielkich zalaniach wskazane jest sprawdzić zawilgocenie  w warstwach podposadzkowych, zabudowanych przestrzeniach, gdyż ewentualne następstwa zawilgocenia  jak; (grzyby,pleśnie, uszkodzenia tynku..),  mogą pojawić się po kilku miesiącach, lub latach od zalania, a roszczenia  odrzucone przez ubezpieczyciela.

 

Osuszanie zalanych warstw izolacji podposadzkowych wymaga wcześniejszego odpompowania zalegającej wody, a następnie osuszenia przez kontrolowaną cyrkulację suchym powietrzem.

Stosujemy wiele możliwych technik wprowadzania powietrza pod posadzki;

Wybór metody jest zawsze ustalany indywidualnie do występujących lokalnych uwarunkowań, stopniem zawilgocenia, stanem wykończenia podłóg, sposobem użytkowania zawilgoconych pomieszczeń, dostępną mocą energii elektrycznej i wiele innych.

Osuszanie pomieszczeń gospodarczych

Data: 15.09.2015

Kategoria: Osuszanie

Osuszanie konstrukcji podposadzkowej

Data: 09.11.2015

Kategoria: Osuszanie

WIĘCEJ REALIZACJI