Michael R. Scotch

 

Po nawałnicy, która przeszła nad Wrocławiem woda dostała się do pomieszczeń znajdujących się poniżej poziomu gruntu. Zadanie polegało na fizycznym usunięciu wody jak również osuszeniu konstrukcji posadzkowej i ścian w stale użytkowanym obiekcie.

 

Praca w podciśnieniu z użyciem pomp ciśnieniowych i separatorów wody pozwoliła na fizyczne uśniecie wody i wstępne obniżenie poziomu wilgoci w konstrukcji. Osuszanie w trybie nadciśnienia i tłoczenie bardzo suchego powietrza w konstrukcję pozwoliła obniżyć poziom wilgotności do wymaganych poziomów.

 

"Właściwie wykonana instalacja i specjalistyczny sprzęt gwarantuje efektywne wykonanie zadania"

 

 

Duża powierzchnia konstrukcji podposadzkowej

Wojciech Komorowski

Właściciel

KLINIKA WILGOCI