Droga do skutecznego rozwiązywania problemu wilgotnych murów prowadzi od ustalenia przyczyny, poprzez plan i realizację działań renowacyjnych, aż do skutecznego wykonania prac. Niestety, często spotykamy się z postępowaniem dokładnie odwrotnym, który pochłania tyle samo pieniędzy i wysiłku, co wysokiej jakości działania renowacyjne, lecz nie skutkują   zakładanym efektem. Dobór  technologii  wykonania zabezpieczeń  przeciwwilgociowych, należy  rozpatrywać równolegle z  stopniem zasolenie murów szkodliwymi solami budowlanymi. W ten sposób możemy zapobiec uszkodzeniom, które mogą być później, przez pomyłkę uważane za wynik nieodpowiedniej  hydroizolacji.  Sole rozpuszczalne w wodzie posiadają bowiem zdolność wiązania wilgoci z powietrza, skutkiem czego jest wilgoć w warstwach wykończeniowych materiałów budowlanych.

 

 

"Zakres prac remontowo - renowacyjnych musi obejmować identyfikację i usunięcie przyczyn, analizę błędów i dopiero  naprawę uszkodzeń"

Renowacje po zalaniach

Lokalizacja przecieków

Podstawą rozpoczęcia prac osuszających jest lokalizacja miejsca nieszczelności i ustalenie przyczyn awarii.

 

Osuszanie

Oferujemy Państwu kompleksowe usługi z zakresu osuszania budynków i mieszkań  po zalaniach.

 

Co wykonujemy?

 

Dodatkowe obniżenie trwałości murów występuje wówczas, gdy dużemu zawilgoceniu towarzyszy duże zasolenie. W obiektach budowlanych duży problem stanowią zazwyczaj szkodliwe sole, gromadzące się w murach w wyniku zachodzącego przez długi czas transportu kapilarnego. Obecność soli w murach powoduje zwiększenie zdolności higroskopijnego wchłaniania wilgoci. Wzrost zawilgocenia murów wskutek sorpcji wilgoci z  powietrza może być w przypadku mocno zasolonych murów porównywalny z zawilgoceniem spowodowanym podciąganiem kapilarnym wody z gruntu. Ilość wilgoci pobierana z powietrza zależy od rodzaju i stężenia soli w murze oraz wilgotności względnej powietrza.

 

 

 

Osuszanie pomieszczeń gospodarczych

Data: 15.09.2015

Kategoria: Osuszanie

Osuszanie konstrukcji podposadzkowej

Data: 09.11.2015

Kategoria: Osuszanie

WIĘCEJ REALIZACJI